Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 29/3/2019 của UBND quận về thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU về cải cách chính sách tiền lương đối với CB, CC,VC, LLVT và NLĐ doanh nghiệp
Văn bản liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Tháng 05 : 22.687