Hướng dẫn số 53-HD/BTGQU, ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Ban tuyên giáo quận ủy Hoàn Kiếm về Ttuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
Văn bản liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 112
Tháng 01 : 3.004