Hướng dẫn số 1723/HD-UBND ngày 19/11/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm về đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc quận
Văn bản liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Tháng 06 : 12.145