Ngày ban hành:
19/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng văn hóa và thông tin- HD Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, VHVN, TDTT kỷ niệm 46 năm Chiến thắng " Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không"; 74 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 29 năm  ngày hội Quốc phòng toàn dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Ngày ban hành:
17/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 111
Tháng 01 : 2.815