Trường mầm non Đinh Tiên Hoàng - Dạy trẻ kĩ năng sống "Không chơi với những đồ vật  có thể gây nguy hiểm"Việc hình thành kỹ năng cho trẻ không phải thực hiện riêng lẻ trong chương trình, kế hoạch chăm sóc, giáo dục mà được lồng ghép trong quá trình diễn ra hoạt động, làm sao để kỹ năng sống được ...