Các bạn nhỏ khối Mẫu giáo lớn tham quan nhà cổ 87 Mã Mây.

Các bé tham quan nhà cổ 87 Mã Mây

Các bé tham quan nhà cổ 87 Mã Mây

 

Các bé tham quan nhà cổ 87 Mã Mây


 

Các bé tham quan nhà cổ 87 Mã Mây

Các bé tham quan nhà cổ 87 Mã Mây

Các bé tham quan nhà cổ 87 Mã Mây

Các bé tham quan nhà cổ 87 Mã Mây

 

Các bé tham quan nhà cổ 87 Mã Mây

Các bé tham quan nhà cổ 87 Mã Mây

Các bé tham quan nhà cổ 87 Mã Mây


Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Tháng 09 : 11.099