Trường Mầm Non Đinh Tiên Hoàng với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, nhà trường xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm Non Đinh Tiên Hoàng, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu  của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm Non Đinh Tiên Hoàng phải  soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% giáo viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Giáo viên nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới phù hợp với yêu cầu của ngành và nhà trường.

Tập thể Cán bộ- Giáo viên trường mầm non Đinh Tiên Hoàng