Trường có 29 giáo viên, nhân viên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Các giáo viên, nhân viên luôn nhiệt huyết,yêu nghề, mến trẻ, luôn có ý thức nâng cao tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ và năng động trong các hoạt động phong trào của nhà trường và của ngành.

Ban giám hiệu và các tổ chuyên môn trường mầm non Đinh Tiên Hoàng